NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Giới thiệu Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406

Thuộc khối ngành: Kĩ thuật (bằng Kỹ sư)

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối thi: A09 (Toán, Địa, GDCD) , B00(Toán, Hóa, Sinh), B04 (Toán, Sinh, GDCD), D07 (Toán, Hóa, Anh)

Ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường được học những gì?

Về kiến thức: chương trình trang bị cho sinh viên các kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, ngoại ngữ; các kiến thức rộng về công nghệ môi trường và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật môi trường, đặc biệt là kỹ thuật nước-nước thải, khí thải, và chất thải rắn để có thể vận dụng vào hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Về kỹ năng: chương trình sẽ trang bị các kỹ năng của một kỹ sư thực hành như:

  • Phân tích và tổng hợp vấn đề: xác định và đánh giá thực tiễn nhằm đưa ra các phương án xử lý môi trường khả thi.
  • Tính toán và thiết kế công nghệ: bao gồm các công trình và hệ thống xử lý nước – nước thải, khí thải và chất thải rắn.
  • Tổ chức thi công, vận hành và giám sát công trình xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Về phẩm chất, kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường là người có phẩm chất đạo đức và có đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

       Học ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường có thể làm việc ở đâu?

Các sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp tục học để tham gia giảng dạy hoặc làm việc tại các cơ sở như:

  • Các cơ quan nhà nước chuyên về môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã (chuyên viên, cán bộ phụ trách…)…
  • Các công ty, trung tâm, viện nghiên cứu… chuyên về công nghệ xử lý chất thải (Lập dự án, thiết kê và thi công ́ các công trình xử lý chất thải…) – Các cơ sở sản xuất, dịch vụ như khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy,bệnh viện, xưởng chế biến (Kiểm soát và vận hành các công trình xử lý chất thải)…
  • Các dự án, chương trình liên quan đến môi trường (cố vấn, điều hành…) trong nước và nước ngoài.

       Tại sao lựa chọn học ngành này? Phù hợp cho những đối tượng nào?

  • Những người yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống: và thực tế là các bạn đang chứng kiến môi trường sống (những thứ mà đang lẽ ra chúng ta phải chăm sóc nó như chắm sóc cái ô tô, xe máy… hằng ngày!) đang bị ô nhiễm và suy thoái ngày càng nghiêm trọng.
  • Thích khám phá cái mới: có thể nói tình trạng̀ ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng, trong khi công nghệ xử lý chưa theo kịp, đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần giải quyết cho khoa học môi trường nói chung và công nghệ môi trường nói riêng.
  • Gia tăng nhu cầu các nguồn nhân lực môi trường (nếu không nói là “bùng nổ” – như các phương tiện truyền thông đã đưa tin), đặc biệt là kĩ sư công nghệ kĩ thuật môi trường. (Mới đây, Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) ra thông tư hướng dẫn mỗi doanh nghiệp phải có một cán bộ chuyên trách về lĩnh vực môi trường, tiêu chí bắt buộc đối với các doanh nghiệp-Sài Gòn giải phóng).
  • Có thu nhập khá cao, đặc biệt là các kĩ sư có trình độ chuyên môn cao có thể thiết kế các công trình xử lý chất thải.

       Khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kĩ thuật Môi trường, sinh viên phải đạt những tiêu chuẩn nào?

1. Về kiến thức

1.1. Kiến thức chung

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên (Toán học, Vật lí học, Hoá học, Sinh học, Khoa học môi trường) và khoa học xã hội để có khả năng tiếp thu kiến thức chuyên ngành và có khả năng học tập, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC, và trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành Kĩ thuật công nghệ môi trường.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

Có kiến thức cơ sở của ngành học (thuỷ lực môi trường, quá trình công nghệ môi trường, thiết kế thí nghiệm và tối ưu hoá, sản xuất sạch hơn, kĩ thuật thi công và vẽ kĩ thuật…) và những kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực kĩ thuật công nghệ môi trường (hoá môi trường, vi sinh môi trường, phân tích môi trường, xử lí nước thải, khí thải, chất thải rắn, mô hình hoá môi trường, kinh tế môi trường, quản lí môi trường, độc hại môi trường, kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước và Luật môi trường, thiết bị công nghệ môi trường…). Có khả năng áp dụng các phương pháp phân tích, thiết kế, mô hình hoá và các thiết bị điều khiển tự động CNMT vào thực tế quản lí, xây dựng, xử lí môi trường.

2. Về kỹ năng

Phân tích môi trường; Thiết kế các công trình xử lí chất thải; Tổ chức thi công, vận hành và giám sát công trình xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường; Phân tích và tổng hợp vấn đề, xác định và đánh giá thực tiễn nhằm đưa ra các phương án bảo vệ môi trường khả thi.

3. Về thái độ

Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập; Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Kĩ thuật công nghệ Môi trường. Biết đúc rút kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

       4. Công việc và nơi tiếp nhận

Thiết kế, giám sát, tư vấn, lập dự án, định giá, quản lý các dự án

       5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Tiếp tục học chương trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kĩ thuật công nghệ Môi trường; Nghiên cứu triển khai các ứng dụng của ngành Kĩ thuật Công nghệ Môi trường trong thực tế và trong các lĩnh vực quản lý, điều hành thiết kế, thi công.