Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh (Trường ĐHNN – ĐHH) Tên ngành: Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Trình độ đào tạo: Đại học Khối lượng kiến thức toàn khóa: 139-141 tín chỉ…

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (Trường ĐHKH – ĐHH) Tên ngành: Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Trình độ đào tạo: Đại học Khối lượng kiến thức toàn khóa: 122…

Thiết kế đồ hoạ

Thiết kế đồ họa (Trường ĐHNT – ĐHH) Tên ngành: Thiết kế đồ họa Mã ngành: 7210403 Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy theo…

Du lịch

Du lịch (Khoa Du lịch – ĐHH) Tên ngành: Du lịch Mã ngành: 7810101 Trình độ đào tạo: Đại học Khối lượng kiến thức toàn khóa: 121 tín chỉ Loại…

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế - ĐHH) Tên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Trình độ đào tạo: Đại học Khối lượng kiến thức toàn…