Cơ sở vật chất

Với tiêu chí Chuyên nghiệp – Thân thiện – Năng động, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị hướng tới việc xây dựng môi trường học tập tạo điều…