Kết nối Doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho sinh viên: Hướng đi mới của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

          Ngày 6/6/2020, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp – trường Đại học. Hội nghị được đánh giá là bước…