Các ngành tuyển sinh năm 2021

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị công bố các ngành tuyển sinh năm 2021 như sau: Mã trường: DHQ STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH MÃ TỔ HỢP CHỈ…