Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2020 công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc Phân hiệu Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn đại học có thể tăng mạnh (theo Báo Thanh niên)

Những ưu đãi khi thay đổi điểm thi vào Phân hiệu

Ngành đào tạo và cơ hội việc làm