Công nghệ thông tin (Trường ĐHKH – ĐHH)

Tên ngành: Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Trình độ đào tạo: Đại học

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 122 tín chỉ

Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thời gian đào tạo: 04 năm

Địa điểm đào tạo: Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành CNTT có năng lực chuyên môn tốt, có thể đảm nhiệm các vị trí: giảng viên về ngành Công nghệ Thông tin ở các trường, Cao đẳng, đại học; chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển phần mềm, quản lý hệ thống thông tin, quản lý dự án; chuyên viên quản trị hệ cơ sở dữ liệu; chuyên viên kiểm thử phần mềm và có khả năng phát triển lên trưởng nhóm phát triển phần mềm, quản lý hệ thống thông tin, quản lý dự án.