Sáng ngày 6/3/2019, Lễ Ký kết hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Phân hiệu Đại học Huế với Dự án RENEW về Dự án vẽ tranh nghệ thuật cộng đồng tuyên truyền phòng tránh Bom mìn đã được tổ chức trang trọng. Tới dự có Ông Nguyễn Hiếu Trung – Quản lý Dự án RENEW tại Quảng Trị và các cán bộ dự án, TS. Trương Chí Hiếu – Giám đốc Phân hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và BCH các chi đoàn sinh viên.

Ông Nguyễn Hiếu Trung – Cán bộ Quản lý Dự án RENEW tại Quảng Trị đặt niềm tin và kỳ vòng vào sự hợp tác giữa hai đơn vị

     Dự án tranh vẽ trên tường tại cộng đồng có mục tiêu góp phần tăng cường nhân thức của trẻ em và người lớn về hiểm họa bom mìn, duy trì và mở rộng mạng lưới báo cáo cộng đồng tại các địa phương và giúp thu thập thông tin phát hiện bom mìn hỗ trợ hoạt động khảo sát và rà phá.

Đại diện Đoàn TN Phân hiệu với lãnh đạo Dự án RENEW trao bản ký kết hợp tác

     Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chương trình hợp tác, các đoàn viên, sinh viên Phân hiệu sẽ có cơ hội trau dồi kiến thức, trải nghiệm cộng đồng và truyền cảm hứng vẽ tranh cho người dân tại nơi dự án triển khai. Với nguồn tài trợ của FJC – Tổ chức quỹ từ thiện tại Hoa Kỳ, trong năm 2019 Dự án RENEW và Đoàn Thanh Niên Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị sẽ triển khai 17 đợt vẽ tranh trên tường kết hợp lồng ghép giáo dục nguy cơ bom mìn trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị. /.

Văn Huế