1. Ban giám đốc

Giám đốc

TS. Trương Chí Hiếu

STTHọ và tênNgày sinhEmailSố điện thoại
1Trương Chí Hiếu03/11/1977tchieu@hce.edu.vn0915019678

 

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức