1. Ban giám đốc

Giám đốc

TS. Phạm Thế Kiên

STTHọ và tênNăm sinhEmailSố điện thoại
1Phạm Thế Kiên1979ptkien@hueuni.edu.vn0905050135

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức