Du lịch (Khoa Du lịch – ĐHH)

Tên ngành: Du lịch

Mã ngành: 7810101

Trình độ đào tạo: Đại học

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 121 tín chỉ

Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thời gian đào tạo: 04 năm

Địa điểm đào tạo: Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị

Sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch có năng lực chuyên môn và năng lực công tác tốt, có thể đảm nhiệm các vị trí tại Sở Du lịch, các cơ quan ban ngành quản lý du lịch nhà nước và địa phương; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, quản lý hoạt động du lịch tại các di sản…; các tổ chức chính phủ, phi chính phủ về du lịch; giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về du lịch.