Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, có ba trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp.

       Trường hợp thứ nhất, học sinh (bao gồm học sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức thi; học sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước) được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Những trường hợp này phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đều từ khá trở lên.

       Trường hợp thứ hai, học sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. Điều kiện để được xét đặc cách đối với các trường hợp này là điểm của những bài đã thi để xét ng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt từ 5,0 điểm trở lên; có xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên ở lớp 12.

       Trường hợp thứ ba, học sinh là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29-4-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Chiểu theo Nghị định này, học sinh là vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế thuộc đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông.

       Liên quan đến việc xét đặc cách tốt nghiệp, trước băn khoăn về tình huống xử lý nếu học sinh bị mắc Covid-19, không dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Học sinh bị mắc Covid-19 được hưởng chế độ xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông như đối với các trường hợp học sinh bị ốm.

       Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Để bảo đảm an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính đến phương án tổ chức kỳ thi làm nhiều đợt.

Theo THỐNG NHẤT-Báo Hà Nội mới