Sáng ngày 13/12/2019, tại Đại học Huế, nghiên cứu sinh Nguyễn Trùng Dương – giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Điện, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế.

NCS Nguyễn Trùng Dương trình bày luận án.

     Nghiên cứu sinh Nguyễn Trùng Dương bảo vệ luận án “Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu TiO2 có cấu trúc nano pha tạp ion đất hiếm” thuộc chuyên ngành Vật lý chất rắn, mã số 9440104. Luận án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhằm định hướng triển khai các ứng dụng của vật liệu TiO2 nano vào lĩnh vực quang xúc tác.

     Luận án được 7/7 thành viên trong Hội đồng có mặt thống nhất thông qua và đề nghị Đại học Huế công nhận học vị tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

NCS tặng hoa tri ân các giáo sư trong Hội đồng chấm luận án.

TS. Trần Trung Hỷ – Trưởng Ban Đào tạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng NCS

Đồng chí Lê Thị Hương Loan – Bí thư Đảng ủy Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị tặng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp hình lưu niệm cùng các đồng nghiệp Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Sơn – giáo viên hướng dẫn NCS (người đứng ngoài cùng bên phải) cùng đại diện cán bộ Khoa Vật lý Đại học Khoa học – ĐHH chúc mừng NCS

TS. Võ Quang Nhã – đại diện Bộ môn Kỹ thuật điện, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị chúc mừng NCS

Thuỳ Linh