Ngôn ngữ Anh (Trường ĐHNN – ĐHH)

Tên ngành: Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Trình độ đào tạo: Đại học

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 139-141 tín chỉ

Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thời gian đào tạo: 04 năm

Địa điểm đào tạo: Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể có các khả năng làm việc trong các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ-văn hoá trong và ngoài nước; các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan công việc phiên dịch hay biên dịch và các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và một số lĩnh vực khác.