Ngày 4/12/2020, Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Thượng tá Nguyễn Hùng – Trưởng phòng chính trị nội bộ PA03, Công an tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ phòng PA03 đã tới trao trực tiếp Bằng khen cho tập thể và cá nhân của Phân hiệu Đại học Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, giai đoạn 2015-2020.

          Trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị luôn là đơn vị có nhiều mô hình hay, nhiều hoạt động ý nghĩa và cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào. Đảng ủy, Ban Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị luôn quan tâm đến lĩnh vực này, phân công một cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động, có nghị quyết và kế hoạch chuyên đề, quán triệt đến các Phòng, Khoa, Bộ môn và Đoàn thể tham gia đăng ký và ký kết đảm bảo an toàn an ninh trật tự. Hằng năm,  Đảng ủy Phân hiệu Đại học Huế phối hợp với PA03 – Công an tỉnh tổ chức các Hội nghị chuyên đề về luật an ninh mạng, tình hình chính trị khu vực và biển đông cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, giao cho phòng Đào tạo – KHCN kết hợp với các đơn vị công an tổ chức quán triệt luật an toàn giao thông, các chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kết nối với công an, biên phòng triển khai các hoạt động tình nguyện tại các vùng biên giới…

          Với những thành tích đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”, giai đoạn 2014-2019; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen cho tập thể Phân hiệu Đại học Huế và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen cho đồng chí Lê Thị Hương Loan – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” giai đoạn 2015-2020./.

Văn Huế

Ảnh 1: Thượng tá Nguyễn Hùng – Trưởng phòng PA03-Công an tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho tập thể Phân hiệu Đại học Huế

Ảnh 2:Thượng tá Nguyễn Hùng – Trưởng phòng PA03-Công an tỉnh Quảng Trị trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho đồng chí Lê Thị Hương Loan