Trung tâm Học liệu Đại học Huế trân trọng thông báo Lịch thi IELTS quốc tế năm 2019. Tự hào là đối tác của Hội Đồng Anh hơn 6 năm kinh nghiệm, Trung tâm Học liệu trở thành điểm thi tin cậy và chuẩn mực trong nước. TTHL chào đón thí sinh tại Huế và thí sinh khắp cả nước lựa chọn ngày thi như mong muốn, có thể đăng ký trực tiếp hoặc từ xa. Ngoài thủ tục đăng ký thi nhanh chóng, đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp, thí sinh của TTHL còn được hưởng các chương trình hỗ trợ trước thi hoặc chương trình ưu đãi được cập nhật theo các kỳ thi trong năm 2019
Có 20 ngày thi trong năm 2019 tại Huế

          Tháng 1: Ngày 19/01/2019*

          Tháng 2: Ngày 23/02/2019

          Tháng 3: Ngày 09/03/2019 và 23/03/2019*

          Tháng 4: Ngày 06/04/2019* và 27/04/2019*

          Tháng 5: Ngày 18/05/2019

          Tháng 6: Ngày 01/06/2019* và 22/06/2019

          Tháng 7: Ngày 06/07/2019* và 27/07/2019*

          Tháng 8: Ngày 10/08/2019 và 24/08/2019

          Tháng 9: Ngày 07/09/2019* và 28/09/2019*

          Tháng 10: Ngày 12/10/2019* và 26/10/2019*

          Tháng 11: Ngày 16/11/2019 và 30/11/2019

          Tháng 12: Ngày 14/12/2019*

– Ngày thi có dấu *: có cả hai hình thức thi học thuật (Academic) và Tổng quát (General Training)

– Ngày không có dấu *: chỉ có hình thức thi học thuật (Academic)

Có gì mới trong lịch thi năm nay???
☑ Nhiều ngày thi cho các bạn lựa chọn hơn
☑ Có cả 2 hình thức thi Học thuật và Tổng quát
☑Nhiều ưu đãi của Hội đồng Anh và Trung tâm Học liệu đang chào đón thí sinh, bạn hãy theo dõi chương trình hằng tháng nhé!
☑ IELTS Corner sẽ sớm làm mới và mở cửa cho các bạn

Hãy cùng IELTS khám phá cơ hội, khám phá thế giới!

     Thông tin lịch thi trên trang web của Hội Đồng Anh: https://www.britishcouncil.vn/thi/ielts/thong-tin-chung/le-phi-dia-diem