Phân hiệu đã tiến hành khảo sát tình hình có việc làm của 350 sinh viên sau khi tốt nghiệp:

      Cuộc khảo sát được các bạn sinh viên tốt nghiệp hưởng ứng nhiệt tình với tỷ lệ phản hồi khá cao đạt trên 85%.

      Theo cuộc khảo sát, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp Phân hiệu Đại học Huế lên tới 91,8%, trong đó:

– Ngành Kỹ thuật Xây dựng: 89,1%

– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: 86,7%

– Ngành Kỹ thuật Điện: 98%

       Sinh viên ra trường đang tập trung làm việc tại các tỉnh, thành phố có khu công nghiệp lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai,… chiếm đến hơn 60%, có 3,49% làm việc tại nước ngoài.

 Với tiêu chí về khu vực làm việc chia theo khối đơn vị sự nghiệp:

– Doanh nghiệp tư nhân chiểm tỷ lệ rất cao lên tới 82%.

– Cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 7,3%

– Tự tạo việc làm chiếm 3.3%

– Công ty doanh nghiệp có yếu tố nước ngoàin chiếm 7,2 %.


Khối ngành mà các sinh viên tốt nghiệp đang công tác

        Khi được hỏi về mức thu nhập hàng tháng của mình, gần 50% cho biết hiện có mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng. Cá biệt có 2,11% mức thu nhập hàng tháng trên 15 triệu đồng.


Mức thu nhập bình quân hàng tháng của sinh viên mới ra trường

        Có thể thấy sinh viên các ngành kỹ thuật của Phân hiệu ra trường đều có việc làm đúng chuyên môn. Có ý kiến sinh viên cho rằng “Phân hiệu nên tập trung vào việc đào tạo tiếng Anh bởi trong xu thế hội nhập hiện nay, tiếng Anh tốt cũng là một lợi thế khi xin việc”.

       Cũng từ ý kiến phản hồi này, từ năm 2018 Phân hiệu Đại học Huế đã liên hệ với các tình nguyện viên nước ngoài qua dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên của Phân hiệu, nhằm giúp sinh viên đạt được các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khi ra trường.

 

       Cuộc khảo sát cũng giúp cho các thế hệ sinh viên đang học tập tại trường có thể nhìn thấy được một cách cụ thể hướng đi sắp tới của mình, để nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện kỹ năng và tự tin hơn trong việc ứng tuyển sau khi ra trường.

Phan Hoàng